11. řádné zasedání Vědeckého výboru pro potraviny

 

 v termínu:     29. – 30. září 2005 (čtvrtek, pátek), CHPŘ SZÚ

 

Předběžný rámcový program jednání:

 

1. Schválení programu zasedání

2. Deklarace nezávislosti členů VVP

3. Aktuální informace (Ruprich – EFSA, KS-BP, členové – EK,…)

4. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání (tajemník)

5. Postup prací na přehledných materiálech VVP:

 

Alimentární onemocnění (Karpíšková)

ALIM/2005/1/draft/rev5

Pesticidy (Hajšlová)

PESTICIDY/2005/1/draft/rev3

Kontaminanty chemické (Hajšlová, Ruprich)

Aktuální informace

Výživa (Müllerová, Hlúbik) – návrh struktury dokumentu VVP

Aktuální informace

 

 6. Stanoviska, informace:

 

VDD (Ruprich) - komentář

Aktuální informace – EFSA

TFA (Ruprich)

Aktuální informace

Harmonizace evropských mikrobiologických kritérií pro potraviny (Špelina, Ruprich)

INFO/2005/4/draft/MK EU_rev2

Semikarbazid v potravinách (Sosnovcová, Hajšlová)

Informace

Toxaphen v potravinách (Ruprich)

Informace

Databáze výsledků obsahu látek v potravinách v ČR a tok  dat pro RA na úrovni státu a v EU (obsah db věty)

db věta pro komponenty potravin.doc

Schvalování potravních doplňků jako PNT (Winklerová, Ruprich, Ostrý)

Informace

Ekologické zem?d?lství ‑ zdroj bezpe?ných krmiv a potravin (VVVZ, Hajšlová, Ostrý)

Informace

PBDE v potravinách

INFO/2005/4/draft/PBDE

Kapr: nutriční složení masa a bezpečnost (Ruprich)

Informace

 

7.  Projekty VVP:

 

Nové náměty (členové VVP)

 

 

8.. Nová odborná témata:

 

Nové náměty (členové VVP)

 

 

9. Průzkum veřejného mínění:

 

Průzkum 2004 – alergie (Ettlerová)

Informace

Náměty na průzkum 05

PrůzkumVM05.doc

 

10. Různé:

·         Finanční a personální otázky

·         Termín a místo příštího zasedání

·         Jiné

 

23.09.2005, J.Ruprich