10. řádné zasedání Vědeckého výboru pro potraviny

 

 v termínu:     11.-12. května 2005 (středa a čtvrtek), CHPŘ SZÚ

 

Předběžný rámcový program jednání:

 

1. Schválení programu zasedání

2. Deklarace nezávislosti členů VVP

3. Aktuální informace (Ruprich – EFSA, jednání předsedů VV na MZe, KS-BP, členové – EK,…)

4. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání (tajemník)

5. Postup prací na přehledných materiálech VVP:

 

Alimentární onemocnění (Karpíšková)

ALIM/2004/2/draft

Veterinární léčiva (Drápal)

Informace

Kontaminanty chemické (Hajšlová, Ruprich)

Aktuální informace

Výživa (Ruprich, Hlubik, Mullerová)

Informace

 

 

 

 6. Stanoviska:

 

VDD (Ruprich) - komentář

Aktuální informace – EFSA

TFA (Ruprich, Kozáková)

Aktuální informace z PS

OTC

STAN/2005/13/draft/OTC

Semikarbazid v potravinách (Sosnovcová, Hajšlová)

Informace

Toxaphen v potravinách (Ruprich)

Informace

Kapr: nutriční složení masa a bezpečnost (Ruprich)

Informace

 

7.  Projekty VVP:

 

Studium expozičních zdrojů akrylamidu v potravinách

STAN/2004/12/draft/AA

Nové náměty (členové VVP)

 

 

8. Nová odborná témata:

 

Databáze výsledků ČR a tok  dat pro RA do EU (obsah db věty)

Diskuse, návrhy

Schvalování potravních doplňků jako PNT (Winklerová, Ruprich, Ostrý)

Informace

Ekologické zem?d?lství ‑ zdroj bezpe?ných krmiv a potravin (VVVZ, Hajšlová, Ostrý)

Informace

Slovníček harmonizovaných pojmů z oblasti RA a EA (Ruprich)

Informace

Nové náměty (členové VVP)

 

 

9. Průzkum veřejného mínění:

 

Průzkum 2004 – alergie (Ettlerová)

Informace

Náměty na průzkum 05

Dle zápisu 9, úkol 9

 

 

10. Různé:

·         Finanční a personální otázky

·         Termín a místo příštího zasedání

·         Jiné

 

 

20.07.2005, J.Ruprich