9. řádné zasedání Vědeckého výboru pro potraviny

 

 v termínu:     17.-18. února 2005 (čtvrtek a pátek), CHPŘ SZÚ

 

Předběžný program jednání:

 

1. Schválení programu zasedání

2. Deklarace nezávislosti členů VVP

3. Rámcový plán práce na rok 2005 (Ruprich)

4. Aktuální informace (Ruprich – EFSA, KS-BP, členové – EK,…)

5. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání (tajemník)

6. Postup prací na přehledných materiálech VVP:

 

Vliv zpracování  potraviny na alergenicitu (Ettlerová)

ALERG/2004/1/deklas

Alimentární onemocnění (Karpíšková)

ALIM/2004/2/draft

Veterinární léčiva (Drápal)

Informace

Pesticidy (Hajšlová)

PEST/2003/2/draft

Kontaminanty chemické (Hajšlová, Ruprich)

Ústní informace

 

 7. Stanoviska:

 

VDD (Ruprich) - komentář

STAN/2004/3/deklas/VDD

TFA (Ruprich, hosté)

STAN/2004/11/deklas/TFA

Podklady 3.LF UK

OTC

STAN/2005/13/draft/OTC

 

8.  Projekty VVP:

 

Studium expozičních zdrojů akrylamidu v potravinách

STAN/2004/12/draft/AA

Nové náměty (členové VVP)

 

 

9. Nová odborná témata:

 

Toxaphen v potravinách (Ruprich)

Ústní informace

Semikarbazid v PBU (Sosnovcová)

Dle zápisu 7,úkol 17

Kapr: nutriční složení masa a bezpečnost (Ruprich)

Ústní informace

Nové náměty (členové VVP)

 

 

10. Průzkum veřejného mínění:

 

Náměty na průzkum 05

Dle zápisu 7, úkol 16

 

 

 

11. Různé:

·         Finanční a personální otázky

·         Termín a místo příštího zasedání

·         Jiné

 

09.02.2005, J.Ruprich