RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE NA ROK 2005

 

Rámcový plán práce VVP byl projednán na devátém zasedání 17.-18. února 2005. Plán zahrnuje činnost pouze rámcově, předpokládá se přizpůsobování podle vývoje situace (rozsahu zadávaných úkolů).  V roce 2005 budou uspořádána 4 řádná plenární zasedání (předpokládaný termín konání – únor, květen, září, listopad).

Další předpokládaná činnost VVP:

 

1. Administrativně technické záležitosti práce výboru:

1/1  Příprava a průběžná kontrola finančního plánu práce.

1/2  Podpora práce skupin expertů při přípravě stanovisek a informací

1/3  Rozšíření VVP o dva nové členy s plným hlasovacím právem – celkový počet členů 15

1/4  Aktualizace webové stránky výboru, prezentace práce výboru v médiích a formou přednášek

 

2. Odborná náplň pravidelných zasedání výboru:

V roce 2005 se plánují čtyři řádná zasedání VVP. Na zasedáních budou postupně projednány zprávy/stanoviska/informace o stavu v oblasti:

 

Oblast

Zasedání VVP č.

Odpovědný člen VVP / expert

Poznámka

zdravotní nezávadnost potravin a surovin k jejich výrobě

11,12

Drápal, Kozáková, Jechová, Ruprich, Řehůřková

Dílčí zprávy, průzkum veř.mínění, kapr, TFA

výživa

9,10,11

Hlúbik, Müllerová, Ruprich

Dílčí zprávy, informace

aditiva

12

Winklerová

Informace

pesticidy

9

Hajšlová

Dílčí zprávy

kontaminanty chemické

10,11,12

Malíř, Ostrý, Hajšlová, Ruprich,Řehůřková,Drápal

Souhrnná studie

Informace-furany, PFOS, toxaphen, PBDE

kontaminanty mikrobiologické

11

Špelina, Ostrý

Informace- Enterobacter sakazakii

GMO / potraviny nového typu

12

Ruprich, Ostrý

Informace

materiály a předmětypřicházející do styku s potravinami

10,11

Sosnovcová, Hajšlová, Kozáková

Informace – nitrosaminy semikarbazid,

alimentární onemocnění

9

Šrámová, Karpíšková, Beneš Špelina,

Souhrnná studie

alergie

9,10

Ettlerová,

Dílčí zpráva, průzkum

veterinární léčiva

10

Drápal

Informace

 

Osnova souhrnné studie:                                                   Osnova souhrnné stanoviska/informace:

  1. Souhrn (1-2 strany):                                                             1. Vymezení úkolu, charakteristika problému
    1. stav v ČR,                                                              2. Přehled o stavu problému
    2. stav ve světě (zejména v EU),                            3. Výsledky analýz, odhad expozice, apod.
    3. priority pro ČR,                                                     4. Závěry a doporučení      
    4. návrh řešení                                         

        2.     Podklady (neomezeno)                                        U informace lze osnovu přizpůsobit případu

 

3. Různé: (dle potřeby)

3/1  Organizace průzkumu veřejného mínění (předběžně 5 otevřených / uzavřených dotazů)

3/2  Organizace/finalizace výzkumných projektů VVP  (akrylamid, aj.)

3/3  Organizace schůzek se zástupci spotřebitelů / výrobců potravin; pracovní skupiny pro agens (např. TFA)

3/4  Příprava podkladů pro ČTK (4 – 5)

3/5  Databáze výsledků PCDD/PCDF/PCB na web

3/6  Doporučení grantovým agenturám


11.03.2005, J.Ruprich