8. řádné zasedání Vědeckého výboru pro potraviny

 

 v termínu:     2.-3. listopadu 2004 (úterý a středa), CHPŘ SZÚ

 

Předběžný program jednání:

 

1. Schválení programu zasedání

2. Deklarace nezávislosti členů VVP

3. Změny v Proceduálním manuálu (Ruprich)

4. Aktuální informace (Ruprich – EFSA, KS-BP, Drápal – EK, informace o značení rybích výrobků)

5. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání (tajemník)

6. Postup prací na přehledných materiálech VVP:

 

Pesticidy (Hajšlová)

PEST/2003/2/draft

Alimentární onemocnění (Karpíšková)

ALIM/2004/2/draft

Kontaminanty chemické (Hajšlová, Ruprich)

Osnova

Vliv zpracování  potraviny na alergenicitu (Ettlerová)

ALERG/2004/1/draft

Veterinární léčiva (Drápal)

Návrh informace

 

 7. Stanoviska:

 

VDD (Ruprich, Hlúbik, Millerová, Vašíčková, Dofková, Resová)

Stanovisko 1.část

E.coli O157:H7 (Špelina, Ostrý)

Stan/2004/7/draft/Ecoli/rev1

Expozice populace ČR NDL-PCB

Stan/2004/10/draft/NDLPCB

OTC

Ústní informace

Metody snížení obsahu AF v suchých skořápkových plodech

Stan/2004/6/draft/AFs

 

8.  Projekty VVP:

 

Studium expozičních zdrojů akrylamidu v potravinách

Ústní informace

Nové náměty (členové VVP)

 

 

 

9. Nová odborná témata:

 

Toxaphen v potravinách – anal.metoda(Hajšlová)

Dle zápisu 7,úkol 15

Semikarbazid v PBU (Sosnovcová)

Dle zápisu 7,úkol 17

 

10. Průzkum veřejného mínění:

 

GfK 2004 (Řehůřková)

GfKpriloha/dotaznik04

Náměty na průzkum 05

Dle zápisu 7, úkol 16

 

 

11. Různé:

·         Finanční a personální otázky

·         Termín a místo příštího zasedání

·         Jiné

26.10.2004, J.Ruprich