7. řádné zasedání Vědeckého výboru pro potraviny

 

 v termínu:     14.-15. června 2004 (úterý a středa), CHPŘ SZÚ

 

Předběžný program jednání:

 

1. Schválení programu zasedání

2. Deklarace nezávislosti členů VVP

3. Aktuální informace (Ruprich)

4. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání (tajemník)

5. Postup prací na přehledných materiálech VVP:

 

pesticidy (Hajšlová)

PEST/2003/1/draft

Alimentární onemocnění (Ruprich)

ALIM/2004/1/draft

Veterinární léčiva (Drápal)

informace

 

 6. Stanoviska:

 

VDD (Ruprich, Hlúbik, Müllerová -15. 9. 04)

SOUHRN

E.coli O157:H7 (Špelina, Ostrý)

Stan/2004/7/draft/Ecoli

FBDG VVP pro rtuť v rybách a rybích výrobcích (Ruprich)

Stan/2004/5/draft/Hg

Návrh textu letáku o methylrtuti pro veřejnost (Ruprich)

Text letáku

Metody snížení obsahu AF v suchých skořápkových plodech

Požadavek SZPI

 

7.  Projekty VVP:

 

Studium expozičních zdrojů akrylamidu v potravinách

Proj/2004/draft/1/AA

Nové náměty (členové VVP)

 

 

8. Nová odborná témata:

 

Toxaphen v potravinách (Drápal)

Dle zápisu 5,úkol  8

PFOS v potravinách (Hajšlová)

Dle zápisu 6,úkol  7

Semikarbazid v potravinách (Hajšlová)

Semicarbazide info

OTC  - výskyt v potravinách, expozice v ČR z ryb (Řehůřková)

Dle zápisu 6,úkol 12

 

9. Průzkum veřejného mínění:

 

GfK 2004 (Řehůřková)

GfKpriloha/dotaznik04

 

10. Různé:

·         Finanční a personální otázky

·         Termín a místo příštího zasedání

·         Jiné

08.09.2004, J.Ruprich