6. řádné zasedání Vědeckého výboru pro potraviny

 

 v termínu:     3. června 2004 (čtvrtek), CHPŘ SZÚ

 

Podkladové materiály pro předběžný program jednání:

1. Schválení programu zasedání

2. Deklarace nezávislosti členů VVP

3. Aktuální informace (Ruprich, Sosnovcová)

4. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání (tajemník)

5. Postup prací na přehledných materiálech VVP:

 

Výživa (Hlúbik, Müllerová, Ruprich)

Dílčí zprávy

Pesticidy (Hajšlová)

Souhrnná studie

Kontaminanty chemické (Malíř, Ostrý, Hajšlová, Ruprich)

Dílčí informace

Veterinární léčiva (Drápal)

Dílčí zpráva

 

 6. Příprava informací VVP pro ČTK:

 

Údaje na obalech (Kozáková)

Vyz/2004/draft/GfK/znaceni

 

7.  Projekty VVP:

 

Studium expozičních zdrojů akrylamidu v potravinách

Proj/2004/draft/1/AA

Nové náměty

 

 

8. Aktuality:

 

Toxafen v potravinách (Drápal, Hajšlová)

Dle zápisu5,úkoly bod 8

PFOS v potravinách a PBU (Hajšlová, Sosnovcová)

Dle zápisu5,úkoly bod 9

FBDG VVP pro rtuť v rybách a rybích výrobcích (Ruprich)

MeHg v rybách

 

9. Průzkum veřejného mínění:

 

Formulace dotazů

Pruzkum/2004/draft

 

10. Různé:

·         Finanční a personální otázky

·         Termín a místo příštího zasedání

·         Jiné

25.05.2004, J.Ruprich