5. řádné zasedání Vědeckého výboru pro potraviny

 

 v termínu:     11.-12. února 2004 (středa, čtvrtek), CHPŘ SZÚ

 

Podkladové materiály pro předběžný program jednání:

 

1. Schválení programu zasedání

2. Deklarace nezávislosti členů VVP

3. Aktuální informace z KS BP, EFSA, MZ, MZe (Ruprich a další členové VVP)

4. Rámcový plán práce na rok 2004; náměty členů VVP na studie a stanoviska

5. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání (tajemník)

6. Postup prací na přehledných materiálech VVP:

 

Výživa (Hlúbik)

 

Pesticidy (Hajšlová)

 

Kontaminanty chemické (tajemník, Hajšlová))

 

 

 7. Nové přehledné materiály VVP:

 

Veterinární léčiva

VLP/2004/1/navrh

Alimentární onemocnění (Beneš, Hlúbik)

 

 

 

8. Projednání požadavku na stanovisko VVP ve věci doporučených dávek živin:

 

Požadavek HH

STAN/2004/3/draft/DDZ

 

Na jednání dne 12.2. budou přizváni hosté (B.Turek, Z.Vašíčková), aby VVP informovali o vývoji situace při přípravě DDŽ a okolnostech tzv. otevřeného dopisu HH ve věci DDŽ.

Podkladové a studijní materiály k problematice výživových doporučených dávek pro ČR:

  1. Otevřený dopis zaslaný hlavnímu hygienikovi ČR v prosinci 03

  2. Výživové doporučené dávky pro ČR zaslané VVP z MZ ČR

  3. Zdůvodnění VDD pro ČR - poskytl Dr. Turek

  4. Výživové doporučené dávky EU 1993

9.  Příprava informací VVP pro ČTK:

 

Biopotraviny

Vyz/2004/1/draft/GfK/biop

Rychlé občerstvení

Vyz/2004/draft/GfK/obc

 

10. Různé:

·         Finanční a personální otázky

·         Informace o průběhu prací navržených projektů

·         Termín a místo příštího zasedání

·         Jiné

19.04.2004, J.Ruprich