Vědecký výbor pro potraviny

 

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE NA ROK 2004

____________________________________________________________________________________________

 

Rámcový plán práce VVP byl projednán na pátém zasedání 11.-12.února 2004. Plán zahrnuje činnost pouze rámcově, předpokládá se přizpůsobování podle vývoje situace (rozsahu zadávaných úkolů).  V roce 2004 budou uspořádána 4 řádná plenární zasedání (předpokládaný termín konání – únor, květen, září, listopad). Další předpokládaná činnost VVP:

 

1. Administrativně technické záležitosti práce výboru:

1/1  Příprava finančního plánu práce.

1/2  Podpora práce skupin expertů při přípravě stanovisek

1/3  Rozšíření VVP o tři nové členy s plným hlasovacím právem – celkový počet členů 15

1/4  Aktualizace webové stránky výboru.

 

2. Odborná náplň pravidelných zasedání výboru:

V roce 2004 se plánují čtyři řádná zasedání VVP. Na zasedáních budou postupně projednány zprávy/stanoviska o stavu v oblasti:

 

Oblast

Zasedání VVP č.

Odpovědný člen VVP / expert

Poznámka

zdravotní nezávadnost potravin a surovin k jejich výrobě

 

Drápal, Kozáková, Jechová, Ruprich, Řehůřková

 

výživa

5, 6,7

Hlúbik, Ruprich

Dílčí zprávy, stanoviska

aditiva

 

Winklerová

 

pesticidy

5, 6

Hajšlová

Souhrnná studie

kontaminanty chemické

6

Malíř, Ostrý, Hajšlová

Souhrnná studie

kontaminanty mikrobiologické

7

Špelina, Ostrý

Stanovisko- E.coli O157:H7

GMO / potraviny nového typu

8

Ruprich, Ostrý

Dílčí zpráva

materiály a předměty přicházející do styku s potravinami

 

Sosnovcová

 

alimentární onemocnění

7

Hlúbik, Karpíšková, Beneš

Souhrnná studie

alergie

7

Ettlerová,

Stanovisko

VETERINÁRNÍ LÉČIVA

6,7

Drápal

Dílčí zpráva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnova souhrnné studie:

  1. Souhrn (1-2 strany):
    1. stav v ČR,
    2. stav ve světě (zejména v EU),
    3. priority pro ČR,
    4. návrh řešení
  2. Podklady (neomezeno)

 

3. Různé: (tentativně)

3/1  Organizace „kulatého stolu“ k odborným otázkám vzniku NABP ČR

3/2  Organizace průzkumu veřejného mínění (předběžně 5 otevřených / uzavřených dotazů)

3/3  Organizace/finalizace výzkumných projektů VVP  (akrylamid, aj.)

3/4  Organizace schůzek se zástupci spotřebitelů / výrobců potravin

3/5  Příprava podkladů pro ČTK (4 – 5)

3/6  Databáze výsledků PCDD/PCDF/PCB na web

3/7  Doporučení grantovým agenturám

 

 

 

Schválil:

VVP na svém 5. zasedání 11.2.2004