Program 3. zasedání Vědeckého výboru pro potraviny 

10.-11. září 2003 (středa, čtvrtek)

 


Předběžný rámcový program jednání:

 

1. Schválení programu zasedání

2. Deklarace nezávislosti členů VVP

3. Aktuální informace (Ruprich)

4. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání (tajemník)

5. Postup prací na přehledných materiálech VVP:

 

Alergie (Ettlerová)

ALERG/2003/2/draft

GMO/PNT (Ostrý)

PNT/2003/2/draft

Systém bezpečnosti potravin (Ruprich)

ZDR/2003/2/draft/rev3

Výživa (Hlúbik – v zastoupení tajemník)

VYZ/2003/2/draft

 

6. Projednání stanoviska k úkolu z ÚKZUZ:

 

Využití odpadních rostlinných tuků (Ostrý/Hajšlová)

STAN/2003/1/draft

Využití klostridiálních bakteriofágů (Špelina/Ostrý)

STAN/2003/2/draft

 

7. Nové přehledné materiály VVP:

 

Aditiva (Winklerová)

ADIT/2003/1/draft

Pesticidy (Hajšlová)

PEST/2003/1/draft

Kontaminanty chemické (Ostrý, Hajšlová, Malíř)

KONTAM/2003/1/draft

Materiály a předměty přicházející do styku s potravinami (Sosnovcová)

PBU/2003/1/draft

 

6. Různé:

·         Finanční a personální otázky

·         Informace o průběhu prací navržených projektů; návrhy nových projektů VVP

·         Termín a místo příštího zasedání

·         Jiné


Navrhl:

Doc. J.Ruprich

Předseda VVP