Program 2. zasedání Vědeckého výboru pro potraviny 

14.-15. května 2003 (středa, čtvrtek)

 


Předběžný program jednání:

1. Schválení programu zasedání

2. Procedurální manuál VVP (Ruprich)

3. Informace z KS BP, EFSA, dalších VV (Ruprich)

4. Nové úkoly VVP: žádost UKZUZ (stanovení garanta pro přípravu stanoviska)

5. Úkoly podle plánu na rok 2003: přehledný materiál k problematice

·         Alergií (1. draft, Ettlerová)

·         Výživy (1. draft, Hlúbik)

·         GMO/PNT (1.draft, Ostrý)

·         Systému bezpečnosti potravin (1.draft, Ruprich)

6. Různé:

·         Finanční a personální otázky (tajemník)

·         Návrhy nových projektů VVP (tajemník)

·         Termín a místo příštího zasedání (tajemník)

·         Jiné


Navrhl:

Doc. J.Ruprich

Designovaný předseda VVP