Program 1. zasedání Vědeckého výboru pro potraviny

konaného 5. února 2003

 


Program jednání:

1. Uvítání a administrativní záležitosti

2. Kontrola zápisu z minulého jednání

3. Nové body jednání VVP

1. Dekrety pro členy výboru - uvedení do souladu s realitou

2. Statut a jednací řád VVP

3. Rámcový plán činnosti VVP pro rok 2003

4. Finanční a personální otázky (rozpočet + tajemník + administrativa)

4. Různé

5. Závěr jednání

 


Navrhl:

Doc. J.Ruprich

Designovaný předseda VVP