Vědecký výbor pro potraviny

 

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE NA ROK 2003

____________________________________________________________________________________________

 

Rámcový plán práce VVP vznikl a byl projednáván na historicky prvním zasedání výboru 5.února 2003. Vzhledem k tomu, že dosud nebyl schválen statut ani jednací řád, je tento návrh pouze prozatímní a rámcový.

 

1. Administrativně technické záležitosti práce výboru:

 

1/1

Dokončení statutu a jednacího řádu

 

1/2

Dořešení otázky spolupráce externistů, pracovní skupiny ad hoc

 

1/3

Rozšíření VVP o tři nové členy s plným hlasovacím právem – celkový počet členů 15

 

1/4

Zřízení webové stránky výboru (nová doména?)

 

 

2. Odborná náplň pravidelných zasedání výboru:

 

V roce 2003 se plánují čtyři řádná zasedání VVP. Na zasedáních bude postupně projednána souhrnná studie o stavu v oblasti:

 

Oblast

Zasedání VVP č.

Odpovědný člen VVP / expert

Poznámka

zdravotní nezávadnost potravin a surovin k jejich výrobě

2

Drápal, Kozáková, Jechová, Ruprich, Řehůřková

 

výživa

2

Hlůbik, Ruprich

 

aditiva

3

Winklerová

 

pesticidy

3

Hajšlová

 

kontaminanty chemické

3

Malíř, Ostrý, Hajšlová

 

kontaminanty mikrobiologické

4

Špelina, Ostrý

 

GMO / potraviny nového typu

2

Ruprich, Ostrý

 

materiály a předměty přicházející do styku s potravinami

3

Sosnovcová

 

alimentární onemocnění

4

Hlůbik, Karpíšková, Beneš

 

alergie

2

Ettlerová,

 

 

Osnova souhrnné studie:

  1. Souhrn (1-2 strany):
    1. stav v ČR,
    2. stav ve světě (zejména v EU),
    3. priority pro ČR,
    4. návrh řešení
  2. Podklady (neomezeno)

 

 

3. Různé:

 

3/1

Reakce na zadávané dotazy a úkoly

 

 

Schválil:

VVP na svém 1. zasedání 5.2.2003