PRACOVNÍ SKUPINA (PS) PRO HORIZONTÁLNÍ TÉMA č.2, ČÁST

„BEZPEČNOST POTRAVIN“

ZŘÍZENÁ NA ZÁKLADĚ ÚKOLU RESORTNÍ PRACOVNÍ SKUPINY (RPS) - implementace strategie "Zdraví 2020"

„PRO PODPORU A OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A PREVENCI NEMOCÍ 

A PRO IMPLEMENTACI PROGRAMU „ZDRAVÍ 2020“ V ČR“

Obecné podklady:

Adresář PS (xls) (k 18.11.14)

Písemnosti, dokumenty:

  1. Statut a jednací řád Resortní pracovní skupiny na MZ ČR, která zřizuje pracovní skupiny pro akční plány.

  2. Schéma Resortní pracovní skupiny na MZ ČR a horizontální témata pro implementaci v podobě akčních plánů.

  3. Znění Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí „Zdraví 2020“, která má být implementována v podobě akčních plánů.

  4. Osnova pro strukturu akčního plánu

  5. Časový plán – milníky - pro implementaci Národní strategie Zdraví 2020

 

1.zasedání PS - 2.9.2014

 

2.zasedání PS - 3.11.2014 (užší skupina - jednání mezi zástupci MZe ČR a SZÚ o způsobu implementace usnesení vlády č.25/2014)

Souhrn činnosti PS prezentovaný na 3.zaseání RPS v Praze, 2.12.2014

3.zasedání PS - XX.XX.XXXX


Tato stránka je veřejně dostupná ve vyhledavačích.

J.Ruprich, 2014