Státní zdravotní ústav v Praze (SZÚ)

 CENTRUM ZDRAVÍ, VÝŽIVY A POTRAVIN v Brně (CZVP)

National Institute of Public Health in Prague, Center for Health , Nutrition and Food in Brno

 

Tato webová stránka je určena především pro podporu pracovních skupin centra, proto je většina odkazů chráněna přístupovým jménem a heslem. Veřejně přístupné informace jsou uvedeny na webu SZÚ. This web page was prepared to support working groups of the center, therefore most links are protected by user name and password.

ČEMU SE VĚNUJEME

   co delame                         RA

CZVP, součást Státního zdravotního ústavu v Praze, má ve své odborné náplni především odbornou podporu OVZ v oblasti  (1) bezpečnosti potravin, (2) hodnocení zdravotních rizik ve spojení s dietární expozicí a (3) specifická témata v oblasti výživy, související s platnými legislativními předpisy (aplikovaná výživa). V těchto oblastech zajišťuje mezinárodní spolupráci v rámci EU i s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi.

The CHNF, a part of the National Institute of Public Health in Prague, primarily works in support of Public Health Protection Authorities  in area of (1) food safety (2)  health risk assessment related to dietary exposure, and (3) specific topics in nutrition related to regulations (applied nutrition). In these areas, ensure international cooperation within the EU, with third countries and international organizations.

Přetrvávající zdravotní rizika pro spotřebitele potravin v ČR: vyšší přívod nasycených, v některých případech i trans-mastných kyselin z tuků; nízký přívod vitaminů a minerálních látek obecně; nevyrovnaný přívod jódu; vysoký přívod přidaných cukrů ze sladkostí a nápojů; vysoký přívod sodíku ze soli v potravinách a přisolování; vyšší než nízkoriziková spotřeba alkoholu; malá a nepestrá spotřeba zeleniny a ovoce; vysoká spotřeba masných výrobků z červeného masa; malá spotřeba celozrnných cereálií včetně pečiva; malá spotřeba ryb a plodů moře - to vše kombinované s nízkou pohybovou aktivitou a dlouhodobým stresem. Myslete na to, že váš životní styl zásadně ovlivňuje zdraví!

  • Další veřejné informace organizačního i odborného charakteru o SZÚ naleznete na webu SZÚ.

  • Other public information on organization and expert work of the NIPH are available on web of the NIPH.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST : 1 místo biostatistik         Centrum bylo technicky podpořeno z EU v rámci IOP 2014              EUROMIX projekt EU H2020

           Pracovní místo vhodné pro doktorandy v Brně !!! (biostatistik na 0,5 pracovního úvazku, volná pracovní doba) - INFORMACE

Spojení pro uchazeče (vždy uveďte kód místa): sekretariat@chpr.szu.cz ; update 19.01.2018               Zkontrolujte, prosím, zda váš profesní životopis obsahuje min. následující údaje: vzor


ODBORNÉ AKTUALITY A RADY


SPOJENÍ (contact/address)

Státní zdravotní ústav, Palackého 3a, 61242 Brno, tel./fax +420 515577511; email:  sekretariat@chpr.szu.cz        QR centra


RŮZNÉ

PRACOVNÍ SKUPINA RPS MZ ČR PRO PŘÍPRAVU AKČNÍCH PLÁNŮ - implementace strategie Zdraví 2020 - horizontální oblast č.2 - část "bezpečnost potravin"

VĚDECKÝ VÝBOR PRO POTRAVINY (odkaz na dříve zveřejněné materiály - do roku 2009)

Intranet SZÚ (autorizovaný přístup/registered access)

Pracovní skupiny (Working groups): (autorizovaný přístup/registered access)

   Pozn. Centrum hygieny potravinových řetězců (CHPŘ) v Brně bylo předchůdcem tohoto centra před reorganizací SZÚ.

 

 
 

19.01.2018 J.Ruprich